Đăng nhập   |   Đăng ký

GIÁO TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - ĐH SƯ PHẠM

Đối tượng sử dụng cuốn sách này là sinh viên và giảng viên các trường Cao đẳng Sư phạm trong cả nước, các giáo viên THCS cần được bồi dưỡng đểđạt trình độ chuẩn hoá. Cuốn sách cũng có thểđược dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng khác và cho tất cả những ai muốn tự học môn học này. Cuốn sách này gồm bảy chương: Chương I. Trình bày định nghĩa, các tính chất của định thức và các phương pháp cơ bản tính định thức. Đó là một phương tiện để nghiên cứu không gian vectơ và lý thuyết hệ phương trình tuyến tính. Chương II và chương III. Nghiên cứu không gian vectơ và các ánh xạ giữa các không gian ấy - ánh xạ tuyến tính. Nó là cơ sở của Đại số tuyến tính. Nó giúp cho việc hoàn thiện lý thuyết hệ phương trình tuyến tính. Chương IV. Hệ phương trình tuyến tính. Đó là một trong những hướng mở rộng của phương trình được học ở trường phổ thông. Với chương này, lý thuyết hệ phương trình tuyến tính được coi là hoàn thiện. Chương V. Nghiên cứu ma trận và mối liên hệ giữa ma trận với không gian vectơ. Nhờ nó mà các ánh xạ tuyến tính được nghiên cứu sâu sắc hơn. Chương VI. Nghiên cứu dạng song tuyến tính và dạng toàn phương, một phần của lý thuyết dạng trong Đại số tuyến tính nhưng lại có ảnh hưởng sâu sắc đến Hình học, Phương trình vi phân và Phương trình đạo hàm riêng. Chương VII: Nghiên cứu một số bài toán của Quy hoạch tuyến tính.

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Toán cao cấp


Tag:
PDF     385     Trương Minh Quân     03/03/2014     29.213     4.997

Đánh giá của bạn ( 62 điểm/23 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
GIÁO TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - ĐH SƯ PHẠMGIÁO TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - ĐH SƯ PHẠMGIÁO TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - ĐH SƯ PHẠMGIÁO TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - ĐH SƯ PHẠMGIÁO TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - ĐH SƯ PHẠM
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại