Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài tập trắc nghiệm có đáp án xác suất thống kê

Tài liệu bao gồm lý thuyết tóm tắt và bài tập trắc nghiệm có đáp án nhằm củng cố kiến thức về bộ môn xác suất thống kê, có thể dùng tham khảo trong thi hết học phần.

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Toán cao cấp


Tag: Xác suất thống kê - toán cao cấp - toán kinh tế - giáo dục đại cương
PDF     68     Scenery     20/05/2014     9.008     470

Đánh giá của bạn ( 24 điểm/6 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Bài tập trắc nghiệm có đáp án xác suất thống kêBài tập trắc nghiệm có đáp án xác suất thống kêBài tập trắc nghiệm có đáp án xác suất thống kêBài tập trắc nghiệm có đáp án xác suất thống kêBài tập trắc nghiệm có đáp án xác suất thống kê
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại