Đăng nhập   |   Đăng ký

Bộ đề thi Xác suất thống kê

ĐỀ THI MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Thời gian làm bài:120’

 

Câu 1.

  1. Ba thầy thuốc có xác suẩt chẩn bệnh đúng là 0,8:0,9:0,7.Tìm xác suất để sau khi chẩn bệnh có 1 và chỉ 1 kết quá đúng  thì đó là của người thứ 3.
  2. Ở Anh có 5% cha mắt đen khi con mắt đen và tương tự 7,9% cha đen-con xanh, 8,9% cha xanh – con đen, 78,2% cha xanh-con xanh. Tìm xác suất để:
    1. Cha xanh thì con xanh
    2. cha đen mà con không đen.

Câu 2:

  1. Tỷ lệ người bị dịch ở một vùng hàng năm (theo đơn vị %là một biến ngẫu nhiên X có mật độ:

Tìm 

  1. Một bưu trạm truyền tin trong 10-5s, số tín hiệu ồn ngắn  trung bình là 10-4 trong 1s . Trong thời gian truyền tin, nếu có tín hiệu ồn thì trạm ngừng việc. tìm xác suất để việc truyền tin gián đoạn, biết số tiếng ồn vào máy trong thời gian truyền tin có phân phối Poisson.

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Xác suất - Thống kê


Tag:
DOC     4     Hồ Anh Tuấn     04/12/2013     2.817     88

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Bộ đề thi Xác suất thống kêBộ đề thi Xác suất thống kêBộ đề thi Xác suất thống kêBộ đề thi Xác suất thống kê
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại