Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài giảng ước lượng

Bài giảng chương ước lượng trong xác suất thống kê

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Xác suất - Thống kê


Tag:
PDF     15     HN     05/12/2013     2.232     60

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Bài giảng ước lượngBài giảng ước lượngBài giảng ước lượngBài giảng ước lượngBài giảng ước lượng
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại