Đăng nhập   |   Đăng ký

T-TEST & ANOVA

t-test (kiểm định t) được sử dụng trong kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình của tổng thể (μ) với một giá trị (μ0) cho trước, hoặc kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình giữa hai tổng thể (μ1 và μ2). Mục tiêu của phân tích phương sai (ANOVA - Analysis of Variance) là so sánh trung bình của nhiều tổng thể dựa trên các trị trung bình của các mẫu quan sát từ các tổng thể này, và thông qua kiểm định giả thuyết để kết luận về sự bằng nhau giữa các trung bình tổng thể

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Xác suất - Thống kê


Tag:
OCX     28     Lê Phan Cẩm Hà     20/12/2013     21.898     961

Đánh giá của bạn ( 5 điểm/2 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
T-TEST & ANOVAT-TEST & ANOVAT-TEST & ANOVAT-TEST & ANOVAT-TEST & ANOVA
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại