Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề thi Trắc nghiệm Kinh tế Vi mô

Câu 1:  Hàng hóa X có Ep=-0,5. Giá hàng hóa X tăng lên 10%, vậy doanh thu của hàng hóa X sẽ:

             A  Tăng lên 5%                   B  Tăng lên 20%                 C  Tăng lên 4,5%                D  Tất cả đều sai

Câu 2:  Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Tại mức giá bằng 40 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:

          A  Giảm giá, giảm lượng     B  Tăng giá, giảm lượng      C  Giảm giá, tăng lượng      D  Tăng giá, tăng lượng

Câu 3:  Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Để doanh thu của doanh nghiệp đạt cực đại  thì mức giá phải bằng:

          A  20                                  B  25                                  C  30                                   D  50

Câu 4:  Hàng hóa X ngày càng phù hợp hơn với thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:

          A  Giá tăng, lượng giảm      B  Giá giảm, lượng giảm     C  Giá giảm, lượng tăng      D  Giá tăng, lượng tăng

Câu 5:  Giá hàng hóa thay thế cho hàng hóa X đang giảm mạnh, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:

          A  Giá giảm, lượng tăng      B  Giá giảm, lượng giảm     C  Giá tăng, lượng giảm      D  Giá tăng, lương tăng

Câu 6:  Trên cùng một đường cầu tuyến tính dốc xuống theo qui luật cầu, tương ứng với mức giá càng cao thì độ co giãn của cầu theo giá sẽ:

          A  Không đổi                      B  Càng thấp                       C  Không biết được             D  Càng cao

Câu 7:  Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Tại mức giá bằng 20 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:

          A  Tăng giá, tăng lượng       B  Giảm giá, giảm lượng     C  Giảm giá, tăng lượng      D  Tăng giá, giảm lượng

Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi liên quan.

Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC=1000, P=20, AVC=12, doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và thu được thăng dư sản xuất PS= 1.200 (đơn vị tính là đvt).

Câu 8:  Định phí trung bình AFC bằng:

          A  AFC=6,67                      B  AFC=10                         C  Cả ba câu đều sai           D  AFC=5

Câu 9:  Doanh thu TR bằng:

          A  Cả ba câu đều sai           B  5.000                             C  3.000                              D  2.000

Câu 10:  Vậy lợi nhuận của doanh nghiệp này bằng:

          A  Không thể tính được      B  200                                C  1.200                              D  Cả ba câu đều sai

Câu 11:  Tổng chi phí TC bằng:

          A  2.500                             B  2.800                             C  Cả ba câu đều sai           D  3.000

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Kinh tế học


Tag: Kinh tế vi mô
DOC     3     Hồ Anh Tuấn     04/12/2013     26.542     509

Đánh giá của bạn ( 90 điểm/31 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Tài liệu này không hiển thị được, vui lòng tải về để xem

Có liên quanCùng thể loại