Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài giảng kinh tế lượng

Tham khảo: Bài giảng kinh tế lượng - Lê Tấn Luật Diễn giải theo nghĩa đơn giản, kinh tế lượng (ECONOMETRICS) liên quan đến việc áp dụng các phương pháp thống kê trong kinh tế học. Tuy nhiên, trong thống kê kinh tế, các dữ liệu thống kê là chính yếu còn kinh tế lượng được là sự hợp nhất của lý thuyết kinh tế, công cụ toán học …

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Kinh tế học


Tag: kinh tế lượng - kinh tế học - kinh tế - thương mại - giáo dục đại cương
DOC     107     Trương Minh Quân     16/04/2014     2.771     125

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Bài giảng kinh tế lượng Bài giảng kinh tế lượng Bài giảng kinh tế lượng Bài giảng kinh tế lượng Bài giảng kinh tế lượng
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại