Đăng nhập   |   Đăng ký

Slide bài giảng Kinh tế học vi mô

Thông qua slide bài giảng bài giảng Kinh tế vi mô này, học viên cao học sẽ nắm được những nội dung chính sau:
1. Quan hệ giữa vi mô và vĩ mô.
2. Ba vấn đề cơ bản của kinh tế học.
3. Phân tích quan hệ cung cầu, trạng thái cân bằng.
4. Giá cả (giá trần và giá sàn). Khi Chính phủ tác động vào hai loại giá trên, nền KTTT biến động như thế nào. Cho ví dụ minh họa? Biểu diễn bằng đồ thị.
5. Các hình thức huy động vốn của DN.
6. Độ co dãn của cầu theo giá, theo thu nhập.
7. Vai trò của nhà nước trong QLKT vi mô.
8. Nhân tố ảnh hưởng đến cung và cầu hàng hóa.
9. Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền? Phân biệt cạnh tranh hoàn hảo và không hoàn hảo.
10. Mục đích và ý nghĩa của QLKT vi mô.

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Kinh tế học


Tag: Bài giảng kinh tế vi mô - Kinh tế vi mô - Tài liệu kinh tế vi mô - Tài liệu - Tài liệu học tập
PPT     109     Nguyễn Hưng     09/05/2014     12.228     1.057

Đánh giá của bạn ( 6 điểm/2 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Slide bài giảng Kinh tế học vi môSlide bài giảng Kinh tế học vi môSlide bài giảng Kinh tế học vi môSlide bài giảng Kinh tế học vi môSlide bài giảng Kinh tế học vi mô
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại