Đăng nhập   |   Đăng ký

Nhập môn kinh tế lượng

Tài liệu giới thiệu những vấn đề liên quan đến môn Kinh tế lượng từ đơn giản đến phức tạp.
1.1  KINH TẾ  L ƯỢNG LÀ GÌ? 
Diễn giải theo nghĩa  đơn giản, kinh tế  lượng (ECONOMETRICS) liên quan đến việc áp dụng các phương pháp thống kê trong kinh tế  học. Tuy nhiên, trong thống kê kinh tế , các dữ  liệu thống kê là chính yếu còn  kinh tế  lượng được là sự hợp nhất của lý thuyết kinh tế , công cụ toán học và các phương pháp luận thống kê.  
Mở  rộng hơn, kinh tế  lượng quan tâm đến: 
(1)  Ước lượng các mối quan hệ  kinh tế ,  
(2)  Đối chiế u lý thuyế t kinh tế  v ới thực tế và kiể m định các giả  thuyết liên quan đến hành vi kinh tế ,  
(3)  Dự  báo các hành vi của các biến số kinh tế.

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Kinh tế học


Tag: Kinh tế lượng - PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN MỘT NGHIÊN CỨU KINH TẾ LƯỢNG - DỮ LIỆU TRONG CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG - Hàm hồi quy và quan hệ nhân quả
PDF     67     Scenery     19/05/2014     3.295     132

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Nhập môn kinh tế lượngNhập môn kinh tế lượngNhập môn kinh tế lượngNhập môn kinh tế lượngNhập môn kinh tế lượng
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại