Đăng nhập   |   Đăng ký

Giáo trình Kinh tế lượng

Tài liệu giới thiệu những nội dung liên quan đến môn Kinh tế lượng
MỤC LỤC                                
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU  
CHƯƠNG 2: ÔN TẬP VỀ XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ 
CHƯƠNG 3: HỒI QUY HAI BIẾN 
CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI 
CHƯƠNG 5: GIỚI THIỆU MỘT SỐ VẤN  ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN MÔ HÌNH HỒI QUY 
CHƯƠNG 6: DỰ  BÁO VỚI MÔ HÌNH HỒI QUY  
CHƯƠNG 7: CÁC MÔ HÌNH DỰ  BÁO MANG TÍNH THỐNG KÊ
 

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Kinh tế học


Tag: Giáo trình - Kinh tế lượng - Dữ liệu chéo - Dữ liệu chuỗi thời gian - Biến rời rạc hay liên tục
PDF     71     Scenery     19/05/2014     4.187     349

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Giáo trình Kinh tế lượngGiáo trình Kinh tế lượngGiáo trình Kinh tế lượngGiáo trình Kinh tế lượngGiáo trình Kinh tế lượng
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại