Đăng nhập   |   Đăng ký

Giáo trình Kinh tế Vi mô (ĐH Kinh tế HN)

Giáo trình này là giáo trình Kinh tế vi mô cơ sở được dành cho những sinh viên lần đầu tiên được nghiên cứu Kinh tế học.
Giáo trình này trình bày những nguyên lý cơ bản của môn Kinh tế vi mô. Nó được biên soạn thành 10 chương như sau:
Chương 1: Giới thiệu chung về Kinh tế học;
Chương 2: Thị trường : cầu, cung và giá cả;
Chương 3: Sự lựa chọn của người tiêu dùng;
Chương 4: Tổ chức và hành vi cung ứng đầu ra của doanh nghiệp;
Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo;
Chương 6: Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo;
Chương 7: Thị trường các yếu tố sản xuất và sự lựa chọn của doanh nghiệp;
Chương 8: Thị trường lao động;
Chương 9: Thị trường vốn và đất đai; Chương 10: Vai trò kinh tế của nhà nước.

Thể loại:

Giáo dục đại cương -

 Kinh tế học


Tag: Kinh tế vi mô - Bài giảng kinh tế vi mô - Tài liệu kinh tế học - Kinh tế học
PDF     379     Nguyễn Hưng     18/04/2015     2.769     194

Đánh giá của bạn ( 4 điểm/1 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Giáo trình Kinh tế Vi mô (ĐH Kinh tế HN)Giáo trình Kinh tế Vi mô (ĐH Kinh tế HN)Giáo trình Kinh tế Vi mô (ĐH Kinh tế HN)Giáo trình Kinh tế Vi mô (ĐH Kinh tế HN)Giáo trình Kinh tế Vi mô (ĐH Kinh tế HN)
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại