Đăng nhập   |   Đăng ký

Kiểm tra giữa kỳ môn: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

Tổng hợp 2 đề kiểm tra trắc nghiệm và 2 đề tự luận giữa kì có đáp án, lời giải môn Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu của Trường Đại Học Bách Khoa - Tp. HCM, Khoa Khoa Học & Kỹ Thuật Máy Tính

Thể loại:

Ngành Công nghệ thông tin -

 Thể loại khác


Tag: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu - Cơ sở dữ liệu - Đề thi
PDF     36     Nguyễn Minh Trí     12/01/2014     5.904     200

Đánh giá của bạn ( 9 điểm/2 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Kiểm tra giữa kỳ môn: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ LiệuKiểm tra giữa kỳ môn: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ LiệuKiểm tra giữa kỳ môn: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ LiệuKiểm tra giữa kỳ môn: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ LiệuKiểm tra giữa kỳ môn: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại