Đăng nhập   |   Đăng ký

3000 địa chỉ internet cần thiết

Cung cấp 3000 địa chỉ internet thông dụng

Thể loại:

Ngành Công nghệ thông tin -

 Thể loại khác


Tag: 3000 địa chỉ internet cần thiết - tài liệu - tài liệu học tập
PDF     15     Chu Thúy Hồng     02/08/2015     2.528     122

Đánh giá của bạn ( 14 điểm/3 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
3000 địa chỉ internet cần thiết3000 địa chỉ internet cần thiết3000 địa chỉ internet cần thiết3000 địa chỉ internet cần thiết3000 địa chỉ internet cần thiết
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại