Đăng nhập   |   Đăng ký

Giáo trình tài chính tiền tệ

  Môn học Tài chính-Tiền tệ hình thành trên cơ sở tổng hợp có chọn lọc những 
nội dung chủ yếu của hai môn học: “Tài chính học” và “Lưu thông Tiền tệ-Tín 
dụng” của chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng. 
  Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức, những khái niệm và 
những nội dung chủ yếu về Tài chính, Tiền tệ, Tín dụng và Ngân hàng. Nó có tác 
dụng làm cơ sở bổ trợ cho việc nghiên cứu các môn kinh tế ngành.

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Tín dụng - Ngân hàng


Tag: tài chính tiền tệ
PDF     190     Hồ Anh Tuấn     05/12/2013     17.183     2.430

Đánh giá của bạn ( 40 điểm/13 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Giáo trình tài chính tiền tệGiáo trình tài chính tiền tệGiáo trình tài chính tiền tệGiáo trình tài chính tiền tệGiáo trình tài chính tiền tệ
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại