Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề thi quản trị ngân hàng K11 năm 2011

Đề thi quản trị ngân hàng K11 năm 2011

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Tín dụng - Ngân hàng


Tag: Đề thi - quản trị - ngân hàng - K11 - năm 2011
PDF     10     Scenery     20/07/2014     1.126     28

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đề thi quản trị ngân hàng K11  năm 2011Đề thi quản trị ngân hàng K11  năm 2011Đề thi quản trị ngân hàng K11  năm 2011Đề thi quản trị ngân hàng K11  năm 2011Đề thi quản trị ngân hàng K11  năm 2011
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại