Đăng nhập   |   Đăng ký

Bản Dịch Tiếng Việt Basel II

Phần 1: Phạm vi áp dụng     A. Giới thiệu    B. Các công ty con về ngân hàng, chứng khoán và tài chính      C. Các khoản đầu tư chiếm cổ phần thiểu số đáng kể vào các công ty ngân hàng, chứng khoán và tài chính  ……    D. Các công ty bảo hiểm    E. Các khoản đầu tư lớn vào các công ty thương mại     F. Khấu trừ các khoản đầu tư trong phần này  

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Tín dụng - Ngân hàng


Tag: Basel II - bản dịch
DOC     278     Võ Tây Thi     07/09/2014     17.493     2.396

Đánh giá của bạn ( 21 điểm/6 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Bản Dịch Tiếng Việt Basel IIBản Dịch Tiếng Việt Basel IIBản Dịch Tiếng Việt Basel IIBản Dịch Tiếng Việt Basel IIBản Dịch Tiếng Việt Basel II
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại