Đăng nhập   |   Đăng ký

NHẬP MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Mục tiêu
2
Giúp sinh viên hiểu rõ Thị trường Tài chính là
gì, vai trò của nó đối với nền kinh tế một quốc
gia và cấu trúc của nó bao gồm những loại hình
thị trường gì.
Giúp sinh viên hiểu một hình thái của Thị
trường Tài chính, đó là Thị trường Chứng
khoán, nó vận hành như thế nào và giúp ích gì
cho nền kinh tế, cho doanh nghiệp, cũng như
cho các Nhà Đầu tư.

 

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Thị trường chứng khoán


Tag:
PDF     21     Nguyễn Thùy Linh     28/11/2013     5.202     415

Đánh giá của bạn ( 6 điểm/2 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
NHẬP MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNNHẬP MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNNHẬP MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNNHẬP MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNNHẬP MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại