Đăng nhập   |   Đăng ký

CHỨNG KHOÁN

Mục tiêu
Giúp sinh viên hiểu rõ các sản phẩm (công cụ
tài chính) được kinh doanh trên TTCK: Chứng
khoán, Cổ phiếu, Trái phiếu, Chứng chỉ Quỹ và
các sản phẩm chứng khoán phái sinh.

Nội dung
1. Chứng khoán
2. Cổ phiếu
3. Trái phiếu
4. Chứng chỉ Quỹ
5. Chứng khoán phái sinh

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Thị trường chứng khoán


Tag: Thị trường chứng khoán - Định nghĩa chứng khoán - Phân loại chứng khoán
PDF     41     Nguyễn Thùy Linh     28/11/2013     2.812     179

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
CHỨNG KHOÁNCHỨNG KHOÁNCHỨNG KHOÁNCHỨNG KHOÁNCHỨNG KHOÁN
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại