Đăng nhập   |   Đăng ký

BÀI BẢN – SÁNG TẠO – CHUYÊN NGHIỆP - – THẾ MẠNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

BÀI BẢN – SÁNG TẠO – CHUYÊN NGHIỆP - – THẾ MẠNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ Nôi dung trình bày gồm: Giới thiệu về BSC Dịch vụ tư vấn cổ phần hóa, phát hành, Đăng ký giao dịch và niêm yết Trả lời các câu hỏi liên quan

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Thị trường chứng khoán


Tag: BÀI BẢN – SÁNG TẠO – CHUYÊN NGHIỆP - – THẾ MẠNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ
PPT     31     Trần Văn Sinh     03/01/2014     4.390     51

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
BÀI BẢN – SÁNG TẠO – CHUYÊN NGHIỆP - – THẾ MẠNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯBÀI BẢN – SÁNG TẠO – CHUYÊN NGHIỆP - – THẾ MẠNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯBÀI BẢN – SÁNG TẠO – CHUYÊN NGHIỆP - – THẾ MẠNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯBÀI BẢN – SÁNG TẠO – CHUYÊN NGHIỆP - – THẾ MẠNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯBÀI BẢN – SÁNG TẠO – CHUYÊN NGHIỆP - – THẾ MẠNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại