Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề thi kết thúc học phần Thị trường chứng khoán HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

Đề thi của khóa 9 học viện ngân hàng, trong 90 phút 8 câu lý thuyết 2 câu bài tập

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Thị trường chứng khoán


Tag: hết học phần - thị trường chứng khoán - học viện ngân hàng
PDF     2     Nguyen Duc Cuong     09/07/2014     4.526     95

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Đề thi kết thúc học phần Thị trường chứng khoán HỌC VIỆN NGÂN HÀNGĐề thi kết thúc học phần Thị trường chứng khoán HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại