Đăng nhập   |   Đăng ký

Kế toán tài chính

Kế toán ngân hàng thương mại

Kế toán ngân hàng thương mại
Slide bài giảng: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI gồm có 6 chương: - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại. - Chương 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành...
196      Nguyễn Hưng     2016-01-30     1.182     54

Xem tiếp...

BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

17      thai thi thuy duong     2016-02-03     1.323     49

tuyển tập bài tập kế toán tài chính

tuyển tập bài tập kế toán tài chính

58      thai thi thuy duong     2016-02-03     1.646     99

Bài tập kế toán tài chính

Bài tập kế toán tài chính
Bài tập kế toán tài chính
Bài tập kế toán tài chính
17      thai thi thuy duong     2016-01-09     1.580     110

Xem tiếp...

sơ đồ định khoản kế toán

sơ đồ định khoản kế toán
sơ đồ định khoản kế toán
sơ đồ định khoản kế toán
11      thai thi thuy duong     2016-01-09     1.675     101

Xem tiếp...

sơ đồ hạch toán kế toán

sơ đồ hạch toán kế toán
sơ đồ hạch toán kế toán
sơ đồ hạch toán kế toán
92      thai thi thuy duong     2016-01-09     2.374     115

Xem tiếp...

Đề thi và đáp án môn Lập kế hoạch tài chính

Đề thi và đáp án môn Lập kế hoạch tài chính
Đề thi và đáp án môn Lập kế hoạch tài chính học kỳ 1 năm học 2014-2015 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
4      võ thị thanh diễm     2016-01-16     1.074     21

Xem tiếp...

Cẩm nang người tư vấn kinh doanh và đầu tư chứng khoán ở Việt Nam

Cẩm nang người tư vấn kinh doanh và đầu tư chứng khoán ở Việt Nam
Cẩm nang người tư vấn kinh doanh và đầu tư chứng...
Cẩm nang người tư vấn kinh doanh và đầu tư chưng khoán ở Việt Nam
338      Chu Thúy Hồng     2016-01-16     979     54

Xem tiếp...

Bộ sưu tập Trắc nghiệm Kinh tế vi mô

Bộ sưu tập Trắc nghiệm Kinh tế vi mô
Bộ sưu tập Trắc nghiệm Kinh tế vi mô
Bộ sưu tập Trắc nghiệm Kinh tế vi mô gồm 290 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn học, hệ thống lại kiến thức qua các câu hỏi, bài...
1      lương lê hương mai     2015-03-20     1.527     54

Xem tiếp...

Đề kiểm tra kế toán thương mại

Đề kiểm tra kế toán thương mại
Đề kiểm tra kế toán thương mại
tài liệu đề thi tham khảo môn kế toán thương mại. Hi vọng là một tài liệu tham khảo giúp bạn ôn thi tốt
6      lương lê hương mai     2015-03-16     1.331     38

Xem tiếp...