Đăng nhập   |   Đăng ký

Chi tiết Hệ thống tài khoản kế toán

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Kế toán tài chính


Tag: Kiểm toán - Kế toán tài chính - Nguyên lý kế toán
DOC     146     Nguyễn Thùy Linh     26/11/2013     3.592     281

Đánh giá của bạn ( 8 điểm/4 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Chi tiết Hệ thống tài khoản kế toánChi tiết Hệ thống tài khoản kế toánChi tiết Hệ thống tài khoản kế toánChi tiết Hệ thống tài khoản kế toánChi tiết Hệ thống tài khoản kế toán
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại