Đăng nhập   |   Đăng ký

Lý Thuyết Kế Toán Ngân Hàng (Kèm Đáp Án )

Phần A: Tổng quan về Ngân Hàng và KTNH : 27 câu

 

   Câu 1.Trong hạch toán kế toán thanh toán qua ngân hàng, nguyên tắc nào quan trọng nhất?

A)   Hạch toán chuyển khoản, trích tiền từ tài khoản người phải trả sang tài khoản người được hưởng.

B)   Chính xác cao, kiểm soát được hoạt động của các doanh nghiệp.

C)   Ghi nợ trước, Có sau; thực hiện nguyên tắc có tiền thì mới được chi trả

D)   Ghi có trước, nợ sau; bảo đảm cho người được hưởng có tiền để hoạt động

Câu 2. Ngân hàng thương mại có những chức năng gì?

A)  Nhận tiền gửi và cho vay

B)  Hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ và thanh toán

C)  Tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt

D)  Tạo tiền, thanh toán, tín dụng và cung ứng dịch vụ ngân hàng

Câu 3. Trong 4 chức năng của NHTM chức năng nào quan trọng.

A)  Cả 4 chức năng.

B)  Tín dụng

C)  Thanh toán

D)  Tạo tiền

Câu 4: Các nguồn vốn của ngân hàng thương mại, nguồn nào là chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn nhất?

A)   Vốn huy động

B)   Vốn liên doanh liên kết

C)   Vốn vay của các ngân hàng bạn trong nước và vay nước ngoài

D)   Vốn chủ sở hữu, cổ phần, Nhà nước cấp

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Kế toán tài chính


Tag: kế toán ngân hàng - tài liệu kế toán ngân hàng - lý thuyết kế toán ngân hàng
DOC     30     Hồ Anh Tuấn     05/12/2013     17.980     1.301

Đánh giá của bạn ( 17 điểm/8 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Lý Thuyết Kế Toán Ngân Hàng (Kèm Đáp Án )Lý Thuyết Kế Toán Ngân Hàng (Kèm Đáp Án )Lý Thuyết Kế Toán Ngân Hàng (Kèm Đáp Án )Lý Thuyết Kế Toán Ngân Hàng (Kèm Đáp Án )Lý Thuyết Kế Toán Ngân Hàng (Kèm Đáp Án )
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại