Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có giải

Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách của nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, là công cụ điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của các đơn vị hành chính. Do đó, để quản lý và chủ động trong các khoản chi tiêu của mình, hàng năm các đơn vị hành chính sự nghiệp phải lập dự toán cho từng khoản chi tiêu này. Dựa vào báo dự toán, ngân sách nhà nước cấp kinh phí cho các đơn vị. Chính vì vậy, kế toán không chỉ quan trọng đối với bản thân đơn vị mà còn quan trọng đối với ngân sách nhà nước. Tài liệu này trang bị những bài tập cơ bản trong đơn vị sự nghiệp như: Kế toán tiền, vật tư, tài sản cố định, các nghiệp vụ thanh toán, nguồn kinh phí vốn, kế toán các khoản thu chi hoạt động sự nghiệp và kinh doanh trong đơn vị hành chính sự nghiệp, quyết toán kinh phí và báo cáo tài chính. Nhằm giúp người học Kế toán đơn vị sự nghiệp có cái nhìn chính xác hơn về công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Kế toán tài chính


Tag: bài tập kế toán - hành chính sự nghiệp - kế toán có giải
DOC     49     Nguyễn Thị Quỳnh     20/12/2013     96.888     12.878

Đánh giá của bạn ( 187 điểm/76 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có giảiBài tập kế toán hành chính sự nghiệp có giảiBài tập kế toán hành chính sự nghiệp có giảiBài tập kế toán hành chính sự nghiệp có giảiBài tập kế toán hành chính sự nghiệp có giải
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại