Đăng nhập   |   Đăng ký

Kế toán Doanh nghiệp thương mại và dịch vụ

* Kinh doanh thương mại có một số dặc điểm sau :
- Đặc điểm hoạt động: hoạt động kinh tế cơ bản của kinh doanh thương mại là lưu chuyển hàng hoá. Lưu chuyển hàng hoá là sự tổng hợp các hoạt động gồm các quá trình mua bán , trao đổi và dự trữ hàng hoá
- Đặc điểm về hàng hoá : hàng hoá trong kinh doanh thương mại gồm các loại vật tư , sản phẩm có hình thái vật chất hơặc không có hình thái vật chất mà doanh nghiệp mua về (hoặc hình thành từ các nguồn khác) với mục đích để bán. Hàng hoá trong kinh doanh thương mại được hình thành chủ yếu do mua ngoài. Ngoài ra hàng hóa còn có thể được hình thành do nhận góp vốn liên doanh , do thu nhập liên doanh, do thu hồi nợ

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Kế toán tài chính


Tag: Kế toán thương mại - dịch vụ
DOC     67     Scenery     27/05/2014     14.404     795

Đánh giá của bạn ( 21 điểm/7 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Kế toán Doanh nghiệp thương mại và dịch vụKế toán Doanh nghiệp thương mại và dịch vụKế toán Doanh nghiệp thương mại và dịch vụKế toán Doanh nghiệp thương mại và dịch vụKế toán Doanh nghiệp thương mại và dịch vụ
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại