Đăng nhập   |   Đăng ký

sơ đồ định khoản kế toán

sơ đồ định khoản kế toán

Thể loại:

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế -

 Kế toán tài chính


Tag: Giáo trình kế toán tài chính - sơ đồ định khoản kế toán - Tài liệu - Tài liệu học tập
DOC     11     thai thi thuy duong     05/09/2015     2.359     124

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
sơ đồ định khoản kế toánsơ đồ định khoản kế toánsơ đồ định khoản kế toánsơ đồ định khoản kế toánsơ đồ định khoản kế toán
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại