Đăng nhập   |   Đăng ký

Hoàn thiện hoạt động quả trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Ngân hàng thương mại cô phần Á Châu là một trong những ngân hàng hàng đầu trong khối Ngân hàng thương mại cô phần ở nước ta, tình hình kiểm soát tín dụng thời gian qua cũng được xem là khá tốt. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, việc hướng đến các tiêu chuẩn quốc tế là việc cần làm ở bất kỳ ngân hàng nào, và ACB cũng không ngoại lệ. Do đó, yêu cầu kiểm soát và quản lý rủi ro tín dụng một cách bài bản, có hiệu quả, phù hợp với điều kiện Việt Nam là một đòi hỏi cấp thiết để đảm bảo hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng, hướng tới các chuẩn mực quốc tế trong quản trị rủi ro, phù hợp với môi trường hội nhập. Với mục đích làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận trong quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại và Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro và các phương pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cô phần Á Châu.Trên cơ sở ly luận và phân tích thực trạng rủi ro tín dụng, từ đó đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cô phần Á Châu. Luận văn ““Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu” bao gồm : - Chương 1: Cơ sở l. luận về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài Cao học


Tag: ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - rủi ro tín dụng - Luận văn cao học
PDF     112     Trần Ngọc Bảo     18/12/2013     5.160     288

Đánh giá của bạn ( 2 điểm/1 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Hoàn thiện hoạt động quả trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á ChâuHoàn thiện hoạt động quả trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á ChâuHoàn thiện hoạt động quả trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á ChâuHoàn thiện hoạt động quả trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á ChâuHoàn thiện hoạt động quả trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại