Đăng nhập   |   Đăng ký

Phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng Phương Đông chi nhánh Trung Việt

Mục đích nghiên cứu là hệ thống những lý luận cở bản về phát triển nguồn nhân lực. Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng Phương Đông chi nhánh Trung Việt.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài Cao học


Tag: Phát triển nguồn nhân lực - Ngân hàng Phương Đông - Luận văn thạc sỹ - tài liệu
PDF     26     tien     18/02/2014     1.746     42

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng Phương Đông chi nhánh Trung ViệtPhát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng Phương Đông chi nhánh Trung ViệtPhát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng Phương Đông chi nhánh Trung ViệtPhát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng Phương Đông chi nhánh Trung ViệtPhát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng Phương Đông chi nhánh Trung Việt
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại