Đăng nhập   |   Đăng ký

Luận văn: “Phân tích và dự báo cầu sản phẩm áo sơ mi nam của công ty cồ phần May 10 trên địa bàn Hà Nội tới năm 2015”.

Với đề tài này, tôi tập trung vào giải quyết những vấn đề sau:
  1. Một là, cầu về sản phẩm áo sơ mi của công ty May 10 phụ thuộc vào những yếu tố nào từ đó xõy dựng nên hàm cầu về sản phẩm áo sơ mi của công ty ?
  2. Hai là, ước lượng và dự báo cầu về sản phẩm áo sơ mi của công ty May 10 được thực hiện theo mô hình nào, sử dụng phương pháp dự báo nào ?
  3. Ba là ,giải pháp nào để đẩy mạnh công tác phõn tích và dự báo cầu của công ty, đồng thời cần có những giải pháp nào để đẩy mạnh tiêu thụ trên thị trường Hà Nội trong thời gian tới.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài Cao học


Tag: Đề tài - luận văn - đề tài tham khảo - luận văn cao học - tài liệu
DOC     56     Po     24/02/2014     7.744     331

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Luận văn: “Phân tích và dự báo cầu sản phẩm áo sơ mi nam của công ty cồ phần May 10 trên địa bàn Hà Nội tới năm 2015”.Luận văn: “Phân tích và dự báo cầu sản phẩm áo sơ mi nam của công ty cồ phần May 10 trên địa bàn Hà Nội tới năm 2015”.Luận văn: “Phân tích và dự báo cầu sản phẩm áo sơ mi nam của công ty cồ phần May 10 trên địa bàn Hà Nội tới năm 2015”.Luận văn: “Phân tích và dự báo cầu sản phẩm áo sơ mi nam của công ty cồ phần May 10 trên địa bàn Hà Nội tới năm 2015”.Luận văn: “Phân tích và dự báo cầu sản phẩm áo sơ mi nam của công ty cồ phần May 10 trên địa bàn Hà Nội tới năm 2015”.
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại