Đăng nhập   |   Đăng ký

Luận Văn : KỸ THUẬT RENDER VOLUME TRONG HIỂN THỊ DỮ LIÊ ̣U 3D TỪ HÌNH CHIẾU

Hiển thị dữ liệu 3 chiều (3D) từ hình chiếu được coi là các bước khởi đầu cho hệ thống mô phỏng thực tại ảo, góp phần tạo nên hệ thống mô phỏng hoàn chỉnh. Một trong những cách tiếp cận hiển thị dữ liệu 3 chiều phổ biến hiện nay là dựa trên kỹ thuật Render volume.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài Cao học


Tag: tai lieu - tài liệu - Render volume - hiện thị 3d
PDF     25     Quần Hùng     20/03/2014     7.226     36

Đánh giá của bạn ( 5 điểm/1 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Luận Văn : KỸ THUẬT RENDER VOLUME TRONG HIỂN THỊ DỮ LIÊ ̣U 3D TỪ HÌNH CHIẾULuận Văn : KỸ THUẬT RENDER VOLUME TRONG HIỂN THỊ DỮ LIÊ ̣U 3D TỪ HÌNH CHIẾULuận Văn : KỸ THUẬT RENDER VOLUME TRONG HIỂN THỊ DỮ LIÊ ̣U 3D TỪ HÌNH CHIẾULuận Văn : KỸ THUẬT RENDER VOLUME TRONG HIỂN THỊ DỮ LIÊ ̣U 3D TỪ HÌNH CHIẾULuận Văn : KỸ THUẬT RENDER VOLUME TRONG HIỂN THỊ DỮ LIÊ ̣U 3D TỪ HÌNH CHIẾU
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại