Đăng nhập   |   Đăng ký

Luận văn Thạc sĩ: Các yếu tố tác động đến kết quả học tập của SV chính quy trường ĐHKT.TPHCM

Trên thế giới có nhiều nghiên cứu xem xét kết quả học tập ở bậc đại học. Tuy nhiên, các nghiên cứu này được thực hiện tại các nước ở phương Tây, trong đó điều kiện sống và học tập khác rất nhiều so với nước ta. Hơn nữa, chưa có nhiều nghiên cứu xem xét vai trò của đặc điểm sinh viên với kết quả học tập của sinh viên tại trường đại học. Vì vậy, đề tài nghiên cứu này có mục tiêu xây dựng và kiểm định mô hình biểu diễn mối quan hệ giữa đặc điểm sinh viên với kết quả học tập của sinh viên chính quy đang học tại Đại học Kinh tế. Cụ thể nghiên cứu này khám phá:
- Tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm sinh viên (bao gồm: động cơ học tập, cạnh tranh học tập, kiên định học tập, ấn tượng trường học, phương pháp học tập) đến kết quả học tập của sinh viên;
- Sự khác biệt về các tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm sinh viên và kết quả học tập giữa nhóm sinh viên nam và nhóm sinh viên nữ; giữa nhóm sinh viên thành phố và nhóm sinh viên tỉnh.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài Cao học


Tag: luận văn - luận văn tham khảo - sinh viên việt Nam - Luận văn tâm lý
PDF     139     Nguyễn Hưng     10/06/2014     12.825     1.665

Đánh giá của bạn ( 13 điểm/4 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Luận văn Thạc sĩ: Các yếu tố tác động đến kết quả học tập của SV chính quy trường ĐHKT.TPHCMLuận văn Thạc sĩ: Các yếu tố tác động đến kết quả học tập của SV chính quy trường ĐHKT.TPHCMLuận văn Thạc sĩ: Các yếu tố tác động đến kết quả học tập của SV chính quy trường ĐHKT.TPHCMLuận văn Thạc sĩ: Các yếu tố tác động đến kết quả học tập của SV chính quy trường ĐHKT.TPHCMLuận văn Thạc sĩ: Các yếu tố tác động đến kết quả học tập của SV chính quy trường ĐHKT.TPHCM
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại