Đăng nhập   |   Đăng ký

Luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch II ngân hàng Công thương Việt Nam

Luận văn với đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch II ngân hàng Công thương Việt Nam” nhằm mục đích: - Hệ thống hoá lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của các NHTM. - Định hình và hệ thống các dạng thức về thực trạng trong công tác quản trị rủi ro tín dụng. - Từ đó, đề ra các giải pháp hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng đối với SGDII-NHCTVN nói riêng và đối với các NHTM nói chung.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài Cao học


Tag: Luận văn - Quản trị rủi ro tín dụng
PDF     96     Nguyễn Hưng     11/06/2014     6.419     493

Đánh giá của bạn ( 2 điểm/2 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch II ngân hàng Công thương Việt NamLuận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch II ngân hàng Công thương Việt NamLuận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch II ngân hàng Công thương Việt NamLuận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch II ngân hàng Công thương Việt NamLuận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch II ngân hàng Công thương Việt Nam
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại