Đăng nhập   |   Đăng ký

Triển khai phần mềm quản lý nhân sự mã nguồn mở ORANGEHRM

Khóa luận tốt nghiệp này tìm hiểu vai trò của quản lý nhân sự trong doanh nghiệp; giới thiệu về giải pháp mã nguồn mở và những ưu điểm nổi bật; nhận định tình hình ứng dụng mã nguồn mở tại Việt Nam; Giới thiệu về giải pháp mã nguồn mở quản lý nhân sự ORANGEHRM.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài Cao học


Tag: Luận văn thạc sĩ xây dựng kiến trúc - phần mềm quản lý nhân sự - ORANGEHRM - Tài liệu - Tài liệu học tập
OCX     54     Nguyễn Hưng     06/04/2015     2.071     92

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Triển khai phần mềm quản lý nhân sự mã nguồn mở ORANGEHRMTriển khai phần mềm quản lý nhân sự mã nguồn mở ORANGEHRMTriển khai phần mềm quản lý nhân sự mã nguồn mở ORANGEHRMTriển khai phần mềm quản lý nhân sự mã nguồn mở ORANGEHRMTriển khai phần mềm quản lý nhân sự mã nguồn mở ORANGEHRM
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại