Đăng nhập   |   Đăng ký

MÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO, ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP: SO SÁNH HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT HUNG

Đây là luận văn thạc sĩ với đề tài: "MÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO, ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP: SO SÁNH HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT HUNG"

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài Cao học


Tag: Luận văn thạc sĩ - Tài liệu - Tài liệu học tập - giáo dục - đào tạo
PDF     104     Nguyễn Thị Minh Thu     18/07/2015     1.072     17

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
MÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO, ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP: SO SÁNH HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT HUNGMÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO, ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP: SO SÁNH HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT HUNGMÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO, ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP: SO SÁNH HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT HUNGMÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO, ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP: SO SÁNH HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT HUNGMÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO, ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP: SO SÁNH HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT HUNG
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại