Đăng nhập   |   Đăng ký

Quản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng

Mục đích nghiên cứu của luận án: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề ra các giải pháp quản lý quá trình đào tạo ĐHVLVH theo tiếp cận ĐBCL nhằm nâng cao CL và hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH đất nước và địa phương.

Thể loại:

Luận văn - Đề tài tham khảo -

 Luận văn - Đề tài Cao học


Tag: đề tài luận văn thạc sĩ - Tài liệu - Tài liệu học tập
PDF     24     tien     24/07/2015     974     36

Đánh giá của bạn ( 0 điểm/0 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Quản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học theo tiếp cận đảm bảo chất lượngQuản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học theo tiếp cận đảm bảo chất lượngQuản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học theo tiếp cận đảm bảo chất lượngQuản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học theo tiếp cận đảm bảo chất lượngQuản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại