Đăng nhập   |   Đăng ký

Giám sát thi công và nghiệm thu công trình nền và móng

Thể loại:

Ngành Xây dựng - Kiến trúc -

 Kết cấu công trình


Tag: Tài liệu kết cấu công trình - Tài liệu - Tài liệu học tập
PDF     125     Hồ Thê Ngọc     03/11/2015     2.451     138

Đánh giá của bạn ( 1 điểm/1 lượt )
 
(Nếu không download được, vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn)
Trình duyệt firefox:
Bước 1: Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2: Chọn Options->Allow pop-ups for tailieuhoctap.vn(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt chrome:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:(Vùng mũi tên đỏ)

Bước 2:Chọn vùng mũi tên màu đỏ -> Hoàn tât
Trình duyệt IE 10:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Trình duyệt IE 8:
Bước 1:Hiện thông báo như hình dưới:

Bước 2:
Chọn Options->Allow once(Vùng khoanh đỏ)
Giám sát thi công và nghiệm thu công trình nền và móngGiám sát thi công và nghiệm thu công trình nền và móngGiám sát thi công và nghiệm thu công trình nền và móngGiám sát thi công và nghiệm thu công trình nền và móngGiám sát thi công và nghiệm thu công trình nền và móng
Tải về để xem đầy đủ hơn

Có liên quanCùng thể loại