Đăng nhập   |   Đăng ký

18 bài viết cho "ôn tập"

đề thi kinh tế vi mô k33 đề 1

Thể loại: Đề thi
Ngày upload: 26-08-2014

Đề cương ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin HP2

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Đề cương ôn tập Mác-Lênin HP2 gồm nhiều câu hỏi đáp ngắn gọn, mục đích là kiểm tra kiến thức của sinh viên nắm bắt trong suốt...
Ngày upload: 12-07-2014

Trắc nghiệm kinh tế chính trị Mác-Lênin (ĐH Ngoại Thương)

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Bộ đề trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác-Lênin tổng hợp những câu hỏi chọn lọc về tất cả các chương có trong bộ môn cơ sở này....
Ngày upload: 07-07-2014

Trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Bộ đề trắc nghiệm kinh tế chính trị Mác-Lênin đưa ra những câu hỏi trải dài suốt chương trình bộ môn cơ sở này, là...
Ngày upload: 07-07-2014

Đề cương chủ nghĩa Mác-Lênin

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Đề cương chủ nghĩa xã hội khoa học Mác-Lênin tổng hợp các nội dung cơ bản sinh viên cần nắm để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học phần, hy...
Ngày upload: 07-07-2014

Câu hỏi ôn tập và thảo luận Pháp luật đại cương

Thể loại: Nhà nước & pháp luật
Đề cương chủ nghĩa xã hội khoa học Mác-Lênin tổng hợp các nội dung cơ bản sinh viên cần nắm để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học phần, hy...
Ngày upload: 21-05-2014

Tài liệu ôn tập Pháp luật đại cương

Thể loại: Nhà nước & pháp luật
Đây là tài liệu để các bạn ôn tập Pháp luật đại cương nói về những nội dung quan hệ pháp luật, hệ thống pháp luật VN,...
Ngày upload: 21-05-2014

Đề cương ôn tập môn Kế toán quản trị

Thể loại: Kế toán quản trị
Đây là tài liệu để các bạn ôn tập Pháp luật đại cương nói về những nội dung quan hệ pháp luật, hệ thống pháp luật VN,...
Ngày upload: 21-05-2014

Đề cương ôn tập môn chính trị trung cấp

Thể loại: Đề thi
Đây là tài liệu để các bạn ôn tập Pháp luật đại cương nói về những nội dung quan hệ pháp luật, hệ thống pháp luật VN,...
Ngày upload: 03-05-2014

300 câu hỏi trắc nghiệm cơ sở dữ liệu

Thể loại: Cơ sở dữ liệu
Đây là tài liệu để các bạn ôn tập Pháp luật đại cương nói về những nội dung quan hệ pháp luật, hệ thống pháp luật VN,...
Ngày upload: 20-03-2014

TRẮC NGHIỆM ÔN THI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 2013

Thể loại: Kiểm toán
Đây là tài liệu để các bạn ôn tập Pháp luật đại cương nói về những nội dung quan hệ pháp luật, hệ thống pháp luật VN,...
Ngày upload: 04-03-2014

Bài tập Xác xuất thống kê

Thể loại: Xác suất - Thống kê
bài tập Xác xuất thống kê

Chương 1: Biến cố và xác xuất của biến cố
Chương 2: Biến ngẫu nhiên và hàm...
Ngày upload: 26-02-2014

Đề cương ôn tập luật quốc tế

Thể loại: Nhà nước & pháp luật
bài tập Xác xuất thống kê

Chương 1: Biến cố và xác xuất của biến cố
Chương 2: Biến ngẫu nhiên và hàm...
Ngày upload: 07-02-2014

Trắc nghiệm thanh toán quốc tế

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
138 câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán quốc tế có đáp án

Câu 1: Loại hối fiếu mà ko cần kí hiệu...
Ngày upload: 20-01-2014

đề thi trắc nghiệm tài chính thị trường

Thể loại: Kế toán tài chính
138 câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán quốc tế có đáp án

Câu 1: Loại hối fiếu mà ko cần kí hiệu...
Ngày upload: 18-01-2014

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh

Thể loại: Anh văn căn bản
138 câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán quốc tế có đáp án

Câu 1: Loại hối fiếu mà ko cần kí hiệu...
Ngày upload: 23-12-2013

Đề cương và soạn môn TƯ TƯỞNG HCM - Trường Bách Khoa TPHCM

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Đề cương và có soạn cho các bạn ôn thi Tư Tưởng Hồ Chí Minh
1. Định nghĩa: 
 
Dựa trên các định hướng cơ bản...
Ngày upload: 06-12-2013