Đăng nhập   |   Đăng ký

7 bài viết cho "ôn thi"

Ngữ pháp tiếng Anh ôn thi TOEIC

Thể loại: TOEFL - IELTS - TOEIC
Ngữ pháp tiếng Anh ôn thi TOEIC cung cấp đầy đủ các dạng ngữ pháp trong thi Toeic, có ví dụ minh họa và bài tập hệ thống,...
Ngày upload: 21-07-2014

Đề thi Tài chính – Tiền tệ (ôn thi công chức vào NHNN Việt NAM)

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Ngữ pháp tiếng Anh ôn thi TOEIC cung cấp đầy đủ các dạng ngữ pháp trong thi Toeic, có ví dụ minh họa và bài tập hệ thống,...
Ngày upload: 04-03-2014

câu hỏi trắc nghiệm kiến thức windows

Thể loại: Tin học căn bản
Ngữ pháp tiếng Anh ôn thi TOEIC cung cấp đầy đủ các dạng ngữ pháp trong thi Toeic, có ví dụ minh họa và bài tập hệ thống,...
Ngày upload: 02-03-2014

Câu hỏi Trắc Nghiệm Microsoft Excel

Thể loại: Microsoft Excel
Tổng hợp các câu hỏi Trắc nghiệm liên quan đến Microsoft Excel cho những bạn có nhu cầu ôn tập, ôn thi các kỳ thi chứng chỉ tin học cơ...
Ngày upload: 01-03-2014

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC MAC-LENIN

Thể loại: Triết học Mác - Lênin
Sách được trình bày dưới dạng hỏi – đáp với nội dung đảm bảo tính hệ thống, có trọng điểm sát yêu cầu của bộ môn triết...
Ngày upload: 21-12-2013

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Sách được trình bày dưới dạng hỏi – đáp với nội dung đảm bảo tính hệ thống, có trọng điểm sát yêu cầu của bộ...

Ngày upload: 21-12-2013

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Sách được trình bày dưới dạng hỏi – đáp với nội dung đảm bảo tính hệ thống, có trọng điểm sát yêu cầu của bộ môn Kinh...
Ngày upload: 21-12-2013