Đăng nhập   |   Đăng ký

632 bài viết cho "Đề thi"

Đề thi: Nghiệp vụ Thư ký văn phòng

Thể loại: Luật báo chí
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị văn phòng ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VĂN PHÒNG - năm 2014 của...
Ngày upload: 22-10-2015

PT Phần mềm nguồn mở

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI MÔN: PT PHẦN MỀM NGUỒN MỞ (năm 2013) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ...
Ngày upload: 21-10-2015

Lý thuyết đàn hồi

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên 03 ĐỀ THI MÔN: LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI (năm 2014) của Trường Đại học Thủy Lợi. Mỗi đề thi có 02 bài...
Ngày upload: 21-10-2015

Đề thi: Cơ học kết cấu

Thể loại: Cơ học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Xây dựng ĐỀ THI MÔN: CƠ HỌC KẾT CẤU (năm 2012) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Đề thi này...
Ngày upload: 21-10-2015

Autocad

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí 03 ĐỀ THI MÔN: AUTOCAD (năm 2014) của Trường Cao đẳng Nghề Việt - Đức Hà Tĩnh. Mỗi đề thi...
Ngày upload: 21-10-2015

Tin học trong hóa học

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn HSSV 02 ĐỀ THI NĂM HỌC 2009-2010 MÔN: TIN HỌC TRONG HÓA HỌC của Trung tâm TNTH Hóa học - Trường Đại học Công...
Ngày upload: 21-10-2015

Đề thi: Pháp luật Hợp đồng

Thể loại: Luật dân sự
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Luật 03 ĐỀ THI MÔN: PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG (năm 2010) của Trường Đại học Luật TPHCM. Mỗi đề thi có...
Ngày upload: 20-10-2015

Đề thi: Luật tố tụng dân sự 1

Thể loại: Luật dân sự
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Luật 02 ĐỀ THI MÔN: LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 1 (năm 2010) của Trường Đại học Luật TPHCM. Mỗi đề thi có...
Ngày upload: 20-10-2015

Đề thi: Luật Dân sự 2

Thể loại: Luật dân sự
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Luật 03 ĐỀ THI MÔN: LUẬT DÂN SỰ 2 - năm 2010 của Trường Đại học Luật TPHCM. Mỗi đề thi có 06...
Ngày upload: 20-10-2015

Đề thi: Tâm lý học đại cương (ĐHLTPHCM)

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên 03 ĐỀ THI MÔN: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG (năm 2010, 2012, 2013) của Trường Đại học Luật TPHCM. Mỗi đề thi có...
Ngày upload: 20-10-2015

Đề thi: Luật Hôn nhân và Gia đình (ĐHLTPHCM)

Thể loại: Luật dân sự
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Luật 03 ĐỀ THI MÔN: LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH dành cho Khoá 1- Hệ...
Ngày upload: 20-10-2015

Đề thi: Chủ thể kinh doanh

Thể loại: Luật dân sự
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Luật - 04 ĐỀ THI MÔN: CHỦ THỂ KINH DOANH - năm 2010 của Trường Đại học Luật TPHCM. Mỗi đề thi có 01...
Ngày upload: 19-10-2015

Đề thi: Luật phá sản và giải quyết tranh chấp thương mại

Thể loại: Luật dân sự
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Luật - 02 ĐỀ THI MÔN: LUẬT PHÁ SẢN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP...
Ngày upload: 19-10-2015

Đề thi: Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng

Thể loại: Luật dân sự
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Luật - 05 ĐỀ THI MÔN: TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ NGOÀI HỢP ĐỒNG - năm 2010 của Trường Đại học Luật...
Ngày upload: 19-10-2015

Đề thi & Đáp án: Đại cương văn hóa Việt Nam

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên 03 ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 MÔN: ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM (CÓ KÈM THEO ĐÁP...
Ngày upload: 19-10-2015

Đề thi và đáp án: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC -...
Ngày upload: 18-10-2015

Đề thi & Đáp án: Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM...
Ngày upload: 18-10-2015

Đề thi và đáp án: Cơ sở văn hóa Việt Nam

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM (ngày thi: 10/6/2014) của...
Ngày upload: 18-10-2015

Đề thi & đáp án: Nhập môn xã hội học

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: NHẬP MÔN XÃ HỘI HỌC (ngày thi: 03/6/2014)...
Ngày upload: 18-10-2015

Đề thi: Lịch sử văn minh thế giới

Thể loại: Luật báo chí
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị văn phòng 02 ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI - năm 2014 của Trường Đại học Đông...
Ngày upload: 18-10-2015