Đăng nhập   |   Đăng ký

632 bài viết cho "Đề thi"

Đề thi và đáp án: Điều hòa không khí (ĐHBK/2012)

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐIỀU HÒA...
Ngày upload: 13-08-2015

Đề thi và đáp án môn Sức bền vật liệu 62

Thể loại: Khoa học vật liệu
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐIỀU HÒA...
Ngày upload: 13-08-2015

Đề thi và đáp án môn Sức bền vật liệu

Thể loại: Khoa học vật liệu
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐIỀU HÒA...
Ngày upload: 13-08-2015

Đề thi và đáp án môn Lập kế hoạch tài chính

Thể loại: Kế toán tài chính
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐIỀU HÒA...
Ngày upload: 13-08-2015

Đề thi và đáp án môn Hệ điều hành mạng UNIX

Thể loại: Quản trị mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐIỀU HÒA...
Ngày upload: 13-08-2015

Đề thi và đáp án môn Kết cấu công trình thép

Thể loại: Kết cấu công trình
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐIỀU HÒA...
Ngày upload: 13-08-2015

Đề thi và đáp án môn Bảo mật web 2

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐIỀU HÒA...
Ngày upload: 13-08-2015

Đề thi và đáp án môn Bảo mật web 1

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐIỀU HÒA...
Ngày upload: 13-08-2015

Đề thi và đáp án môn Điều khiển lập trình

Thể loại: Điện - Điện tử
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐIỀU HÒA...
Ngày upload: 12-08-2015

Đề thi và đáp án môn Điều khiển lập trình 1

Thể loại: Điện - Điện tử
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐIỀU HÒA...
Ngày upload: 12-08-2015

Đề thi môn Ô nhiễm đất và kỹ thuật xử lý

Thể loại: Khoa học môi trường
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐIỀU HÒA...
Ngày upload: 12-08-2015

Đề thi và đáp án môn Nguyên liệu phụ may

Thể loại: Thể loại khác
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐIỀU HÒA...
Ngày upload: 12-08-2015

Đề thi và đáp án môn Công nghệ chế tạo máy

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐIỀU HÒA...
Ngày upload: 12-08-2015

Đề thi và đáp án môn Tua bin

Thể loại: Nhiệt - Điện lạnh
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐIỀU HÒA...
Ngày upload: 10-08-2015

Đề thi và đáp án môn Nhà máy nhiệt điện

Thể loại: Nhiệt - Điện lạnh
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐIỀU HÒA...
Ngày upload: 10-08-2015

Đề thi và đáp án môn Nguyên lý kết cấu động cơ đốt trong

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐIỀU HÒA...
Ngày upload: 09-08-2015

Đề thi và đáp án môn Lý thuyết cháy

Thể loại: Thể loại khác
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐIỀU HÒA...
Ngày upload: 09-08-2015

Đề thi và đáp án môn Đồ họa máy tính

Thể loại: Đồ họa ứng dụng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐIỀU HÒA...
Ngày upload: 09-08-2015

Đề thi môn Hệ điều hành có đáp án

Thể loại: Quản trị mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐIỀU HÒA...
Ngày upload: 08-08-2015

Đề thi Nguyên lý kế toán có đáp án

Thể loại: Nguyên lý kế toán
Đề thi và đáp án môn Nguyên lý kế toán (Mã đề 1), ngày thi 15/1/2015 học kỳ 1 năm học 2014-2015 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ...
Ngày upload: 08-08-2015