Đăng nhập   |   Đăng ký

632 bài viết cho "Đề thi"

Đề thi và đáp án: Giải tích

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên 05 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: GIẢI TÍCH. 04 đề thi của Trường Đại học Công...
Ngày upload: 25-10-2015

Đề thi: Kỹ thuật đo lường

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử 03 ĐỀ THI: KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG (năm 2011) của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái...
Ngày upload: 25-10-2015

Cơ sở dữ liệu (ĐHV/2013)

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin 05 ĐỀ THI MÔN: CƠ SỞ DỮ LIỆU - năm 2013 của Trường Đại học Vinh. Mỗi đề thi...
Ngày upload: 25-10-2015

An toàn và môi trường công nghiệp

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí 04 ĐỀ THI MÔN: AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP. 01 Đề thi của Trường...
Ngày upload: 25-10-2015

Quản trị hệ thống mạng

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: QUẢN...
Ngày upload: 25-10-2015

Nhiệt động lực học kỹ thuật

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ...
Ngày upload: 25-10-2015

Mạng máy tính

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: MẠNG...
Ngày upload: 25-10-2015

LT PTƯD WEB VỚI PHP

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI MÔN: LT PTƯD WEB VỚI PHP (năm 2013) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật...
Ngày upload: 25-10-2015

Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ KỸ THUẬT ĐO - năm 2011...
Ngày upload: 25-10-2015

Access

Thể loại: Luyện thi chứng chỉ A,B,C
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ACCESS của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Đề thi...
Ngày upload: 23-10-2015

Dung sai và đo lường cơ

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử 02 ĐỀ THI MÔN: DUNG SAI VÀ ĐO LƯỜNG CƠ (năm 2012) của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ...
Ngày upload: 23-10-2015

Đề thi cao học QTKD: Kinh tế học & Toán kinh tế

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh 02 ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC MÔN: KINH TẾ HỌC và MÔN: TOÁN KINH TẾ...
Ngày upload: 23-10-2015

Hóa học môi trường

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Khoa học Môi trường ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG (năm 2013) của Trường Đại học Tài...
Ngày upload: 23-10-2015

Đề thi và đáp án: Vi tích phân A1

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Khoa học tự nhiên ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: VI TÍCH PHÂN...
Ngày upload: 23-10-2015

Đề thi và bài giải: Quy hoạch tuyến tính

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO BÀI GIẢI) MÔN: QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH (ngày thi: 11/7/2012) của Trường...
Ngày upload: 23-10-2015

Đề thi: Kinh tế lượng (ĐHKTL/2011)

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế 02 ĐỀ THI MÔN: KINH TẾ LƯỢNG (năm 2011) của Trường Đại học Kinh tế - Luật. Mỗi đề thi có...
Ngày upload: 23-10-2015

Điện tử số (ĐHBK/2012)

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử ĐỀ THI MÔN: ĐIỆN TỬ SỐ (năm 2012) của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mỗi đề thi...
Ngày upload: 23-10-2015

Hệ thống viễn thông

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông ĐỀ THI MÔN: HỆ THỐNG VIỄN THÔNG (ngày thi 02/7/2011) của Trường Đại...
Ngày upload: 23-10-2015

Vẽ kỹ thuật

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên thuộc khối ngành Kỹ thuật 03 ĐỀ THI MÔN: VẼ KỸ THUẬT - năm 2014 của Trường Cao đẳng Nghề Việt - Đức Hà Tinh....
Ngày upload: 22-10-2015

Đề thi: Quản trị văn phòng

Thể loại: Luật báo chí
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị văn phòng 03 ĐỀ THI TỰ LUẬN MÔN: QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - năm 2014 của Trường Đại học...
Ngày upload: 22-10-2015