Đăng nhập   |   Đăng ký

632 bài viết cho "Đề thi"

Đề thi và đáp án: Quản trị Marketing

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: QUẢN TRỊ MARKETING (năm 2014)...
Ngày upload: 14-10-2015

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin 03 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 2 của Trường Đại học...
Ngày upload: 12-10-2015

Điện kỹ thuật công trình

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện 02 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: ĐIỆN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH (năm 2013) của Trường Đại học...
Ngày upload: 12-10-2015

Microsoft Access

Thể loại: Luyện thi chứng chỉ A,B,C
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên 03 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: MICROSOFT ACCESS của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 04 yêu...
Ngày upload: 12-10-2015

Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: PHÂN...
Ngày upload: 12-10-2015

Truyền động điện (ĐHĐA)

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện kỹ thuật 03 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN (Khóa 2009-2012) của Trường Đại học...
Ngày upload: 12-10-2015

Đề thi: Autocad electrical

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện 02 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: AUTOCAD ELECTRICAL (Năm 2010) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi...
Ngày upload: 12-10-2015

Đề thi: Điều khiển hệ thống thủy lực

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG THỦY LỰC (Khóa 2011-2014) của Trường Đại học Đông Á. Đề...
Ngày upload: 12-10-2015

Đo và kiểm tra môi trường

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện - Điện tử 04 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: ĐO VÀ KIỂM TRA MÔI TRƯỜNG (Khóa 2011-2013)...
Ngày upload: 12-10-2015

Đề thi: Thiết kế mạch điện tử

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện - Điện tử 04 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ (Khóa 2011-2014) của Trường Đại học...
Ngày upload: 12-10-2015

Photoshop

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Tin học ứng dụng 03 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: PHOTOSHOP (năm 2013) của...
Ngày upload: 12-10-2015

An toàn điện

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện - Điện tử 03 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: AN TOÀN ĐIỆN - NHẬP NGÀNH (Khóa 2009-2012)...
Ngày upload: 12-10-2015

CorelDraw

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Tin học ứng dụng 03 ĐỀ THI MÔN: CORELDRAW (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi...
Ngày upload: 12-10-2015

Nguyên lý đồ họa

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin 04 ĐỀ THI MÔN: NGUYÊN LÝ ĐỒ HỌA (năm 2014) của Trường Đại học...
Ngày upload: 12-10-2015

Lập trình C#

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin 02 ĐỀ THI MÔN: LẬP TRÌNH C# (năm 2010) của Trường Đại học Đông...
Ngày upload: 12-10-2015

Lập trình ứng dụng trực quan

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Tin học ứng dụng 03 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG...
Ngày upload: 12-10-2015

Kỹ thuật lập trình

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin 03 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: TIN HỌC ỨNG...
Ngày upload: 12-10-2015

Trang bị điện

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện - Điện tử 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: TRANG BỊ ĐIỆN (năm 2011) của...
Ngày upload: 12-10-2015

Kỹ thuật mạch điện tử

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử 02 ĐỀ THI MÔN: KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ - năm 2013 của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi...
Ngày upload: 10-10-2015

Điện tử ứng dụng

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện ĐỀ THI MÔN: ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG - năm 2011 của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 02...
Ngày upload: 10-10-2015