Đăng nhập   |   Đăng ký

2 bài viết cho "Đồ án công nghệ thông tin"

Hệ thống tư vấn môn học cho học viên đăng ký học tín chỉ

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đồ án này nghiên cứu phát triển và xây dựng hệ thống tư vấn môn học cho sinh viên trong các trường đại học đào...
Ngày upload: 31-05-2015

Đồ án CNTT: Bảo Mật Trong VoIP

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Như ta đã thấy với sự phát triển của mạng chuyển mạch gói IP cùng với sự hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế của khu vực và thế giới....
Ngày upload: 04-08-2014