Đăng nhập   |   Đăng ký

56 bài viết cho "ĐH bách khoa"

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ HK 1 ( 2011-2012) LẬP TRÌNH NHÚNG

Thể loại: Đề thi
ĐH BÁCH KHOA TP.HCM * KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN LẬP TRÌNH NHÚNG HK 1 – 2011/2012 Thời gian: 65...
Ngày upload: 11-03-2014

ĐỀ THI DỰ THÍNH GIỮA KỲ 1 (2011-2012) KỸ THUẬT SỐ

Thể loại: Đề thi
ĐH BÁCH KHOA TP.HCM * KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ * BỘ MÔN ĐIỆN TỬ ĐỀ THI DỰ THÍNH GIỮA KỲ 1 (2011-2012) Môn thi: KỸ THUẬT SỐ (402027) Thời gian: 65 phút...
Ngày upload: 11-03-2014

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 1 (2010-2010) - TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠKHÍ BỘMÔN CƠ ĐIỆN TỬ ĐỀTHI GIỮA HỌC KỲ MÔN : TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT Ngày thi: 09/01/2011 Thời gian: 75...
Ngày upload: 07-03-2014

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 1 (2011-2012) - TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CƠ ðIỆN TỬ ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ MÔN : TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT Ngày thi: 28/12/2011 Thời...
Ngày upload: 07-03-2014

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 (2011-2012) - TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN : TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT Ngày thi: 20/10/2011 Thời gian: 60...
Ngày upload: 07-03-2014

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 (2012-2013) - TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN : TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT Ngày thi: 12/10/2012 Thời gian: 45...
Ngày upload: 07-03-2014

KIỂM TRA HỌC KỲ I (2010-2011) - NGUYÊN LÝ MÁY

Thể loại: Đề thi
Đại học Quốc gia Tp. HCM Trường Đại học Bách Khoa Khoa Cơ khí KIỂM TRA HỌC KỲ I (2010-2011) - NGUYÊN LÝ MÁY Ngày thi: 21 /1 /2011 Thời...
Ngày upload: 07-03-2014

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 (2012-2013) - NGUYÊN LÝ MÁY

Thể loại: Đề thi
Đại học Quốc gia Tp. HCM Trường Đại học Bách Khoa Khoa Cơ khí Bộ môn Thiết kế máy ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ MÔN NGUYÊN LÝ MÁY...
Ngày upload: 07-03-2014

ĐỀ THI HỌC KỲ I (2011-2012) - Truyền Nhiệt

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ I – NH 2011-2012 Môn Thi: Truyền Nhiệt Thời...
Ngày upload: 03-03-2014

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 (2010-2011) Môn: TRUYỀN NHIỆT

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TRUYỀN NHIỆT Thời...
Ngày upload: 03-03-2014

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 (2012-2013) Môn: TRUYỀN NHIỆT

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ 2 (2012-2013) Môn: TRUYỀN NHIỆT Thời gian:...
Ngày upload: 03-03-2014

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 (2011-2012) Môn thi : TRUYỀN NHIỆT

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ BM CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ 2 — 2011/2012 Môn thi : TRUYỀN NHIỆT Thời gian : 90 phút Ngày...
Ngày upload: 03-03-2014

ĐỀ THI HỌC KỲ II (2012 – 2013) VI ĐIỀU KHIỂN

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ BM CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ 2 — 2011/2012 Môn thi : TRUYỀN NHIỆT Thời gian : 90 phút Ngày...
Ngày upload: 27-02-2014

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ (2010-2011) VI ĐIỀU KHIỂN

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ BM CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ 2 — 2011/2012 Môn thi : TRUYỀN NHIỆT Thời gian : 90 phút Ngày...
Ngày upload: 27-02-2014

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ (2011-2012) VI ĐIỀU KHIỂN

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ BM CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH ĐỀ THI HỌC KỲ 2 — 2011/2012 Môn thi : TRUYỀN NHIỆT Thời gian : 90 phút Ngày...
Ngày upload: 27-02-2014

ĐỀTHI HK II (2010-2011) - KỸ THUẬT VI XỬ LÝ

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ Bộ môn: Cơ Điện Tử ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK II/10-11 Môn: KỸ THUẬT VI XỬ...
Ngày upload: 27-02-2014

Đề thi Học kỳ 1 (2010 -2011) CÔNG NGHỆ MAY 1

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN KỸ THUẬT DỆT MAY Đề thi và đáp án môn:CÔNG NGHỆ MAY1...
Ngày upload: 27-02-2014

Đề Thi Cuối Kỳ II (2012-2013) CÔNG NGHỆ MAY 1

Thể loại: Đề thi
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN KỸ THUẬT DỆT MAY Đề Thi Viết Cuối Kỳ II, 2012-2013 CÔNG NGHỆ MAY 1 Thời gian:...
Ngày upload: 27-02-2014

ĐỀ THI HK1 (2011-2012) Kỹ thật dệt may

Thể loại: Đề thi
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Khoa Cơ Khí Bộ Môn Kỹ Thuật Dệt May ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN CÔNG NGHỆ MAY 1 Thời gian làm...
Ngày upload: 27-02-2014

ĐỀTHI CUỐI KÌ (2011-2012) MÔN CÔNG NGHỆ KHÔNG DỆT

Thể loại: Đề thi
Đại học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Cơ Khí Bộ môn Kỹ Thuật Dệt May ĐỀTHI MÔN CÔNG NGHỆKHÔNG DỆT Thời gian 90 phút Ngày thi...
Ngày upload: 25-02-2014