Đăng nhập   |   Đăng ký

56 bài viết cho "ĐH bách khoa"

ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN CẤU TRÚC VẢI DỆT KIM (2011-2012)

Thể loại: Đề thi
Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh Bộ Môn Kỹ Thuật Dệt May (2011-2012) ĐỀ THI MÔN CẤU TRÚC VẢI DỆT KIM Thời gian làm...
Ngày upload: 20-02-2014

Đề Thi học kỳ I ( 2011 – 2012) – Cấu trúc người máy lập trình được

Thể loại: Đề thi
Bộ môn Cơ Điện Tử Trường Đại học Bách khoa TP.HCM Thi học kỳ I, 2011 – 2012 (31 / 12 / 2011) 207701 – Cấu trúc người máy lập trình...
Ngày upload: 20-02-2014

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ II (2011 – 2012) - KỸ THUẬT CÁN KIM LOẠI

Thể loại: Đề thi
Trường ĐHBK TP. HCM Khoa Cơ Khí Bộ môn TB & CNVL Cơ Khí Đề thi + ĐÁP ÁN THI CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn thi: KỸ THUẬT CÁN...
Ngày upload: 20-02-2014

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II (2011 – 2012) - KỸ THUẬT CÁN KIM LOẠI

Thể loại: Đề thi
Trường ĐHBK TP. HCM Khoa Cơ Khí Bộ môn TB & CNVL Cơ Khí Đề thi + ĐÁP ÁN THI GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn thi: KỸ THUẬT CÁN...
Ngày upload: 20-02-2014

Đề thi cuối kỳ - HK 1 - Giải tích mạch điện - ĐH Bách Khoa TPHCM (2012-2013)

Thể loại: Đề thi
Trường ĐHBK TP. HCM Khoa Cơ Khí Bộ môn TB & CNVL Cơ Khí Đề thi + ĐÁP ÁN THI GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn thi: KỸ THUẬT CÁN...
Ngày upload: 19-02-2014

Đề thi cuối kỳ - HK 1 - Giải tích mạch điện - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011)

Thể loại: Đề thi
Trường ĐHBK TP. HCM Khoa Cơ Khí Bộ môn TB & CNVL Cơ Khí Đề thi + ĐÁP ÁN THI GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn thi: KỸ THUẬT CÁN...
Ngày upload: 19-02-2014

Đề thi cuối kỳ - HK 1 - Giải tích mạch điện - ĐH Bách Khoa TPHCM (2009-2010)

Thể loại: Đề thi
Trường ĐHBK TP. HCM Khoa Cơ Khí Bộ môn TB & CNVL Cơ Khí Đề thi + ĐÁP ÁN THI GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn thi: KỸ THUẬT CÁN...
Ngày upload: 19-02-2014

Đề thi cuối HK - Chi Tiết Máy (2011-2012) - Có đáp án

Thể loại: Đề thi
Trường ĐHBK TP. HCM Khoa Cơ Khí Bộ môn TB & CNVL Cơ Khí Đề thi + ĐÁP ÁN THI GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn thi: KỸ THUẬT CÁN...
Ngày upload: 19-02-2014

ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA KỲ (2012 - 2013) MÔN: CAD/CAM/CNC

Thể loại: Đề thi
Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Cơ Khí – Bộ môn Chế Tạo Máy ĐỀ THI + ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ - NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN:...
Ngày upload: 18-02-2014

Đề thi (HK2, 2011 - 2012) Các Phương Pháp Tạo Dáng

Thể loại: Đề thi
Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Cơ Khí – Bộ môn Chế Tạo Máy ĐỀ THI + ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ - NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN:...
Ngày upload: 18-02-2014

Đề thi giữa kì (HK2, 2009 - 2010) Các Phương Pháp Gia Công Đặc Biệt (Lớp KTCT)

Thể loại: Đề thi
Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Cơ Khí – Bộ môn Chế Tạo Máy ĐỀ THI + ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ - NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN:...
Ngày upload: 18-02-2014

Đề thi học kì 1 (2010-2011) Môn các hệ thời gian thưc (Lớp CK07CDT)

Thể loại: Đề thi
Đại học Bách khoa HCM , Khoa cơ khí Đề thi học kì 1 (2010-2011) Môn các hệ thời gian thưc (Lớp CK07CDT) Ngày thi:11/1/2010 Thời gian 90...
Ngày upload: 18-02-2014

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ - CÁC HỆ ĐIỀU KHIỂN 2 (2011-2012)

Thể loại: Đề thi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ CÁC HỆ ĐIỀU KHIỂN 2 Ngày thi: 07/06/2012 Thời gian thi: 90...
Ngày upload: 18-02-2014