Đăng nhập   |   Đăng ký

22 bài viết cho "Điện - Điện tử"

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ HK 1 ( 2011-2012) LẬP TRÌNH NHÚNG

Thể loại: Đề thi
ĐH BÁCH KHOA TP.HCM * KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN LẬP TRÌNH NHÚNG HK 1 – 2011/2012 Thời gian: 65...
Ngày upload: 11-03-2014

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ HK 1 ( 2011-2012) LẬP TRÌNH NHÚNG

Thể loại: Đề thi
ĐH BÁCH KHOA TP.HCM * KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN LẬP TRÌNH NHÚNG HK 1 – 2011/2012 Thời gian: 65...
Ngày upload: 11-03-2014

ĐỀ THI DỰ THÍNH GIỮA KỲ 1 (2011-2012) KỸ THUẬT SỐ

Thể loại: Đề thi
ĐH BÁCH KHOA TP.HCM * KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ * BỘ MÔN ĐIỆN TỬ ĐỀ THI DỰ THÍNH GIỮA KỲ 1 (2011-2012) Môn thi: KỸ THUẬT SỐ (402027) Thời gian: 65 phút...
Ngày upload: 11-03-2014

ĐỀ THI DỰ THÍNH GIỮA KỲ 1 (2011-2012) KỸ THUẬT SỐ

Thể loại: Đề thi
ĐH BÁCH KHOA TP.HCM * KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ * BỘ MÔN ĐIỆN TỬ ĐỀ THI DỰ THÍNH GIỮA KỲ 1 (2011-2012) Môn thi: KỸ THUẬT SỐ (402027) Thời gian: 65 phút...
Ngày upload: 11-03-2014

Mạch Điện Tử

Thể loại: Điện - Điện tử
Giáo trình cung cấp kiến thức đầy đủ về các loại mạch thông dụng như: Mạch diode, Mạch Phân Cực Và Khuếch Đại Tín Hiệu...
Ngày upload: 28-02-2014

Mạch Điện Tử

Thể loại: Điện - Điện tử
Giáo trình cung cấp kiến thức đầy đủ về các loại mạch thông dụng như: Mạch diode, Mạch Phân Cực Và Khuếch Đại Tín Hiệu...
Ngày upload: 28-02-2014

VI BA SỐ

Thể loại: Viễn thông
Giáo trình cung cấp kiến thức đầy đủ về các loại mạch thông dụng như: Mạch diode, Mạch Phân Cực Và Khuếch Đại Tín Hiệu...
Ngày upload: 26-02-2014

VI BA SỐ

Thể loại: Viễn thông
Giáo trình cung cấp kiến thức đầy đủ về các loại mạch thông dụng như: Mạch diode, Mạch Phân Cực Và Khuếch Đại Tín Hiệu...
Ngày upload: 26-02-2014

Tổng quan về hệ thống nhúng

Thể loại: Điện - Điện tử
Phát triển các hệ nhúng và phần mềm nhúng là quốc sách của nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là vào giai đoạn...
Ngày upload: 26-02-2014

Tổng quan về hệ thống nhúng

Thể loại: Điện - Điện tử
Phát triển các hệ nhúng và phần mềm nhúng là quốc sách của nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là vào giai đoạn...
Ngày upload: 26-02-2014

Đề kiểm tra giữa kỳ - HK1 - Giải tích mạch điện - ĐH Bách Khoa TPHCM (2012-2013)

Thể loại: Đề thi
Phát triển các hệ nhúng và phần mềm nhúng là quốc sách của nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là vào giai đoạn...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề kiểm tra giữa kỳ - HK1 - Giải tích mạch điện - ĐH Bách Khoa TPHCM (2012-2013)

Thể loại: Đề thi
Phát triển các hệ nhúng và phần mềm nhúng là quốc sách của nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là vào giai đoạn...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề kiểm tra giữa kỳ - HK1 - Giải tích mạch điện - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011)

Thể loại: Đề thi
Phát triển các hệ nhúng và phần mềm nhúng là quốc sách của nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là vào giai đoạn...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề kiểm tra giữa kỳ - HK1 - Giải tích mạch điện - ĐH Bách Khoa TPHCM (2010-2011)

Thể loại: Đề thi
Phát triển các hệ nhúng và phần mềm nhúng là quốc sách của nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là vào giai đoạn...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề kiểm tra giữa kỳ - HK1 - Giải tích mạch điện - ĐH Bách Khoa TPHCM (2009-2010)

Thể loại: Đề thi
Phát triển các hệ nhúng và phần mềm nhúng là quốc sách của nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là vào giai đoạn...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề kiểm tra giữa kỳ - HK1 - Giải tích mạch điện - ĐH Bách Khoa TPHCM (2009-2010)

Thể loại: Đề thi
Phát triển các hệ nhúng và phần mềm nhúng là quốc sách của nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là vào giai đoạn...
Ngày upload: 21-02-2014

Đề thi Cuối kỳ - HK2 - Thiết kế Hệ Thống Nhúng - ĐH Bách Khoa TPHCM 2011-2012

Thể loại: Đề thi
Phát triển các hệ nhúng và phần mềm nhúng là quốc sách của nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là vào giai đoạn...
Ngày upload: 19-02-2014

Đề thi Cuối kỳ - HK2 - Thiết kế Hệ Thống Nhúng - ĐH Bách Khoa TPHCM 2011-2012

Thể loại: Đề thi
Phát triển các hệ nhúng và phần mềm nhúng là quốc sách của nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là vào giai đoạn...
Ngày upload: 19-02-2014

Hướng dẫn sử dụng Kit 89

Thể loại: Điện - Điện tử
-Giới thiệu kit thí nghiệm BK89IT -Mô hình lập trình C trong vi điều khiển Bài 1 : Hướng dẫn cài đặt Keil C và Flash Magic...
Ngày upload: 23-01-2014

Hướng dẫn sử dụng Kit 89

Thể loại: Điện - Điện tử
-Giới thiệu kit thí nghiệm BK89IT -Mô hình lập trình C trong vi điều khiển Bài 1 : Hướng dẫn cài đặt Keil C và Flash Magic...
Ngày upload: 23-01-2014