Đăng nhập   |   Đăng ký

8 bài viết cho "đàm phán"

Đề thi: Đàm phán trong kinh doanh

Thể loại: Thể loại khác
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh 03 Đề thi tham khảo MÔN: ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH (năm 2014) của Trường Đại...
Ngày upload: 15-10-2015

Tìm hiểu về vấn đề sử dụng hợp đồng mẫu trong đàm phán ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương và thực tiễn ở Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong luận văn này, tác giả đề cập đến những điểm cơ bản nhất trong hợp đồng mẫu, bao gồm 3 phần chính như sau: - Chương I: Khái quát chung về...
Ngày upload: 31-05-2015

Giáo trình kỹ năng đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh

Thể loại: Kỹ năng giao tiếp
Trong luận văn này, tác giả đề cập đến những điểm cơ bản nhất trong hợp đồng mẫu, bao gồm 3 phần chính như sau: - Chương I: Khái quát chung về...
Ngày upload: 29-05-2014

Nghệ thuật thương thuyết

Thể loại: Kỹ năng đàm phán
Cuốn sách này giúp bạn phát huy hiệu quả tối ưu trong mọi thỏa thuận, dù đó là thương vụ chỉ xảy ra một lần hay một mối quan hệ...
Ngày upload: 18-01-2014

Giáo Trình Giao Dịch Và Đàm Phán Kinh Doanh

Thể loại: Thể loại khác
Giáo Trình Giao Dịch Và Đàm Phán Kinh Doanh trình bày những kiến thức lý luận, phương pháp và các kỹ...
Ngày upload: 17-12-2013

Đàm phán thương mại

Thể loại: Kỹ năng đàm phán

Đàm phán thương mại quốc tế đòi hỏi những kỹ năng và tư duy đặc thù, những kỹ xảo và nghệ thuật riêng, và phải tua6n theo...

Ngày upload: 12-12-2013

Để thành công trong đàm phán

Thể loại: Kỹ năng đàm phán
Đây là cuốn sách viết về phương pháp đàm phán có nguyên tắc (Chương trình đám phán do Harvard xây dựng) nhằm giải quyết các vấn đề theo nội dung của vấn đề. Trong đó, khuyên bạn...
Ngày upload: 10-12-2013

Kỹ năng thương lượng - đàm phán

Thể loại: Kỹ năng đàm phán
Thuyết phục, đàm phán là kỹ năng quan trọng dẫn đến sự thành công đặc biệt là trong kinh doanh. Thuyết phục được xem là nghệ thuật số một mà những người cực kỳ giàu có sở...
Ngày upload: 25-11-2013