Đăng nhập   |   Đăng ký

45 bài viết cho "đáp án"

Đề thi và đáp án môn Quản lý đơn hàng

Thể loại: Thể loại khác
Đề thi và đáp án môn Quản lý đơn hàng học kỳ 2 năm học 2014-2015 của Khoa CN May và TT, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật...
Ngày upload: 07-08-2015

Đề thi và đáp án môn Quan trắc môi trường

Thể loại: Khoa học môi trường
Đề thi và đáp án môn Quản lý đơn hàng học kỳ 2 năm học 2014-2015 của Khoa CN May và TT, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật...
Ngày upload: 07-08-2015

Đề thi và đáp án môn Thêu trang trí

Thể loại: Tự động hoá
Đề thi và đáp án môn Quản lý đơn hàng học kỳ 2 năm học 2014-2015 của Khoa CN May và TT, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật...
Ngày upload: 06-08-2015

Đề thi và đáp án môn Mạng máy tính căn bản

Thể loại: Quản trị mạng
Đề thi và đáp án môn Mạng máy tính căn bản Học kỳ 1 năm 2014-2015 Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật...
Ngày upload: 01-08-2015

Đề thi và đáp án môn Công nghệ CAD/CAM/CNC cơ bản

Thể loại: Lập trình ứng dụng
Đề thi và đáp án môn Mạng máy tính căn bản Học kỳ 1 năm 2014-2015 Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật...
Ngày upload: 01-08-2015

Đề thi và đáp án môn Mạng máy tính cơ bản

Thể loại: Cơ sở dữ liệu
Đề thi và đáp án môn Mạng máy tính căn bản Học kỳ 1 năm 2014-2015 Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật...
Ngày upload: 01-08-2015

Đề thi và đáp án môn Dung sai - Kỹ thuật đo

Thể loại: Thể loại khác
Đề thi và đáp án môn Mạng máy tính căn bản Học kỳ 1 năm 2014-2015 Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật...
Ngày upload: 01-08-2015

Đề thi và đáp án môn Truyền điện tự động

Thể loại: Điện - Điện tử
Đề thi và đáp án môn Truyền điện tự động học kỳ 1 năm học 2014-2015 (Mã đề 1, Lớp Chất lượng cao) Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật...
Ngày upload: 01-08-2015

Đề thi và đáp án môn Hệ thống thông tin kế toán

Thể loại: Cơ sở dữ liệu
Đề thi và đáp án môn Truyền điện tự động học kỳ 1 năm học 2014-2015 (Mã đề 1, Lớp Chất lượng cao) Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật...
Ngày upload: 01-08-2015

Đề thi: Quản trị Marketing

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên khối ngành kinh tế một Đề thi (có kèm theo đáp án) môn QUẢN TRỊ...
Ngày upload: 27-06-2015

153 câu trắc nghiệm và đáp án Lý thuyết tài chính tiền tệ

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Tài liệu 153 câu trắc nghiệm và đáp án Lý thuyết tài chính tiền tệ Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên...
Ngày upload: 18-01-2015

Bộ đề thi trắc nghiệm môn kiểm toán có đáp án

Thể loại: Đề thi
Đây là bộ đề thi tham khảo thi cuối kì môn Kiểm Toán (có đáp an) 1. Đối với báo cáo kiểm toán loại chấp nhận...
Ngày upload: 29-09-2014

Tổng hợp đề thi môn kinh tế vi mô

Thể loại: Đề thi
Đây là bộ đề thi tham khảo thi cuối kì môn Kiểm Toán (có đáp an) 1. Đối với báo cáo kiểm toán loại chấp nhận...
Ngày upload: 29-09-2014

Đề thi và đáp án kinh tế vĩ mô(đề 1)

Thể loại: Đề thi
Đây là bộ đề thi tham khảo thi cuối kì môn Kiểm Toán (có đáp an) 1. Đối với báo cáo kiểm toán loại chấp nhận...
Ngày upload: 29-07-2014

Đề thi toefl tháng 3/2009 phần reading có kèm đáp án

Thể loại: TOEFL - IELTS - TOEIC
Đây là bộ đề thi tham khảo thi cuối kì môn Kiểm Toán (có đáp an) 1. Đối với báo cáo kiểm toán loại chấp nhận...
Ngày upload: 08-07-2014

Đề thi cuối kỳ giải tích 1

Thể loại: Toán cao cấp
Đây là bộ đề thi tham khảo thi cuối kì môn Kiểm Toán (có đáp an) 1. Đối với báo cáo kiểm toán loại chấp nhận...
Ngày upload: 30-06-2014

Đề thi môn Giải Tích A1

Thể loại: Toán cao cấp
Đây là bộ đề thi tham khảo thi cuối kì môn Kiểm Toán (có đáp an) 1. Đối với báo cáo kiểm toán loại chấp nhận...
Ngày upload: 30-06-2014

Đề thi môn toán A1 có kèm theo đáp án

Thể loại: Toán cao cấp
Đây là bộ đề thi tham khảo thi cuối kì môn Kiểm Toán (có đáp an) 1. Đối với báo cáo kiểm toán loại chấp nhận...
Ngày upload: 30-06-2014

Bài tập môn Giới hạn hàm số

Thể loại: Toán cao cấp
Đây là bộ đề thi tham khảo thi cuối kì môn Kiểm Toán (có đáp an) 1. Đối với báo cáo kiểm toán loại chấp nhận...
Ngày upload: 30-06-2014