Đăng nhập   |   Đăng ký

1 bài viết cho "đóng hộp"

Chiến lược phát triển sản phẩm - Gà nấu nấm ăn liền đóng hộp

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong đề tài "Gà nấu nấm ăn liền đóng hộp", tác giả đã trình bày những nội dung chính như: - Xây dựng chiến lược...
Ngày upload: 01-06-2015