Đăng nhập   |   Đăng ký

13 bài viết cho "đại cương"

Tin học đại cương

Thể loại: Luyện thi chứng chỉ A,B,C
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - năm 2014 của Trường Đại học...
Ngày upload: 27-10-2015

Đại cương về hòa tan

Thể loại: Dược
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - năm 2014 của Trường Đại học...
Ngày upload: 13-10-2015

Đại cương về sinh dược học

Thể loại: Dược
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - năm 2014 của Trường Đại học...
Ngày upload: 13-10-2015

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Vi sinh đại cương

Thể loại: Công nghệ sinh học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - năm 2014 của Trường Đại học...
Ngày upload: 26-07-2015

đề thi tin học đại cương

Thể loại: Đề thi
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - năm 2014 của Trường Đại học...
Ngày upload: 26-08-2014

Giáo trình giáo dục học đại cương

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - năm 2014 của Trường Đại học...
Ngày upload: 09-07-2014

Giáo trình pháp luật đại cương căn bản

Thể loại: Nhà nước & pháp luật
Giáo trình Pháp luật đại cương được tập thể tác giả biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy và học tập đối với sinh...
Ngày upload: 29-05-2014

Giáo trình pháp luật VN đại cương

Thể loại: Nhà nước & pháp luật
  • Cung cấp cho người không hoặc chưa phải là luật gia những hiểu biết chung nhất về pháp luật.
  • Giúp người học có thể...
Ngày upload: 29-05-2014

Giáo trình kế toán đại cương

Thể loại: Nguyên lý kế toán
Kế toán ra đời do yêu cầu trong việc ghi nhận các thông tin cần thiết cho các hoạt động xã hội, loài người từ thấp đến cao, khởi...
Ngày upload: 27-05-2014

Giáo trình Tâm lý học đại cương(Sưu tầm bởi ebook.7pop.net)

Thể loại: Tâm lý học
Kế toán ra đời do yêu cầu trong việc ghi nhận các thông tin cần thiết cho các hoạt động xã hội, loài người từ thấp đến cao, khởi...
Ngày upload: 22-05-2014

Dân tộc học đại cương

Thể loại: Xã hội học
Dân tộc học là một môn học rất hữu ích trong cuộc sống ngày nay. Cuốn sách này có mong muốn là giúp các...
Ngày upload: 21-05-2014

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần Công ty

Thể loại: Nhà nước & pháp luật
Tài liệu ôn thi môn Pháp luật đại cương, dành cho sinh viên ở các trường ĐH, Cao Đẳng, trung cấp không chuyên...
Ngày upload: 24-01-2014

Đại cương về logic học

Thể loại: Xã hội học

Thuật ngữ “Lôgíc” được phiên âm từ tiếng nước ngoài (Logic : Tiếng Anh ; Logique : Tiếng Pháp) thuật ngữ này có...

Ngày upload: 06-12-2013